Dodavatel speciální techniky a služeb

Polohový systém GPS

Polohové systémy GPS se s úspěchem využívají pro sledování pohybu vozidel a správu vozového parku. Softwarové vybavení umožňuje celou řadu funkcí. Sledování polohy vozidla na mapě, ale i evidenci jízd, nákladů na jízdy (nejen pohonné hmoty ale i další náklady), sledování termínů technických kontrol a garančních prohlídek a celou řadu statistických údajů, souvisejících s provozem vozidel. Pro sledování aktuální polohy jsou k dispozici mapy celého světa.
Dalším využitím je např. sledování pohybu osob nebo nákladu. Pro zvýšení bezpečnosti především dětí a seniorů, umožňuje kniha jízd nejen sledování jejich pohybu na mapě, ale i přivolání pomoci v nouzových situacích. Přehled o pohybu Vašeho majetku nebo blízkých osob můžete mít i mimo kancelář, domov nebo dosah internetu. Je k dispozici aplikace do chytrých mobilních zařízení s operačním systémem Android nebo iOS. Takto můžete mít vše pod kontrolou ve svém mobilním telefonu nebo tabletu.

Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet