Dodavatel speciální techniky a služeb

Polohový systém GPS

Ochrana automobilu

Systém zajišťuje komplexní on-line přehled o Vašem vozovém parku – systém evidence a zpracování všech dat souvisejících s provozem vozidel.

  • On-line zobrazení polohy vozidla, nebo i všech vozidel skupiny, na mapovém podkladu umožní udržet přehled o pohybu vozidla.
  • Automatické zpracování přehledné knihy jízd každého zapojeného vozidla bez nutnosti vedení papírové evidence, s možností výstupů pro další zpracování (export do jiných aplikací, tisk) a tedy bez zatěžování řidičů administrativou a vyloučení možných chyb při zadávání údajů. Identifikace služebních a soukromých jízd umožní přesnou fakturaci soukromých jízd zaměstnancům a omezí možnosti zneužití služebního vozidla pro soukromé účely.
  • Schopnost systému identifikovat řidiče před každou jízdou, nabízí možnost sledovat jejich vytížení, dodržování maximální povolené rychlosti, povinných přestávek, vjezdu či výjezdu z uživatelem definované oblasti, včetně vytvoření cestovního příkazu.
  • Statistiky nákladů na provoz vozidla umožňující snadnější vyhodnocení průměrné spotřeby vozidla, počtu najetých kilometrů a celkové amortizace vozidla. Samozřejmostí je možnost importu dat z platebních karet čerpacích stanic (CCS, ÖMV, Papoil, Benzina, Slovnaft, Shell,...).
  • Zvýšení zabezpečení vozidla, kdy v případě jeho odcizení je možné na mapě velmi rychle určit jeho polohu, případně odposlouchat hovory ve vozidle a v neposlední řadě aktivovat imobilizér vozidla.
  • Všechna data jsou přehledně zobrazena v náhledech, grafech a uživatel si může jednoduše vytvořit přehledný report.

Náhled zobrazení jízdy
zobrazení jízdy

GP 300

GP 300

18 980,- Kč (bez DPH)

GP 300 je systém pro lokalizaci vozidla v reálném čase.

Patriot GPS

Patriot GPS je komunikační zařízení, které přenáší jeho uživateli poplachové a doplňkové informace o chráněném vozidle nebo objektu prostřednictvím hlasu a SMS zpráv.

Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet