Dodavatel speciální techniky a služeb

Protiodposlechové prohlídky

Cílem obranné technické prohlídky místnosti je odhalení skrytých odposlechových prostředků, které mohou být v době provádění OTP aktivní, nebo neaktivní.

Prohlídky automobilů jsou zaměřeny na zjištění přítomnosti odposlechových prostředků vysílajících v radiovém spektru, nebo pomocí sítě GSM.

Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet