Dodavatel speciální techniky a služeb

Protiodposlechové prohlídky

Místností

Cílem obranné technické prohlídky místnosti je odhalení skrytých odposlechových prostředků, které mohou být v době provádění OTP aktivní, nebo neaktivní.

Aktivní prostředky se najdou důkladnou kontrolou radiového spektra v kontrolované místnosti. K tomu používáme spektrální analyzátory a lokátory silného radiového pole.
Neaktivní odposlechové prostředky (např. štěnice dálkově zapínané, zapínané časovým spínačem nebo již staré nefunkční, drátové mikrofony) vyhledáváme pomocí detektoru nelineárních přechodů, který dokáže odhalit každou polovodičovou součástku i když je zabudovaná např. ve zdi nebo nábytku. V případě nálezu takovéhoto místa prověříme pomocí termokamery, zda nedochází ke zvýšení povrchové teploty podezřelého místa vlivem ztrát na skrytých elektronických obvodech.
Nedílnou součástí OTP je i důkladná fyzická kontrola prostor, kde se hledají známé markanty napovídající o dodatečné manipulaci s vnitřním zařízením místnosti, dále neošetřené průchody do sousedních místností, které mohou působit jako zvukovody a ostatní specifické ukazatele na možnost instalace odposlechového prostředku.
Dále je prováděna kontrola síťových vedení a telefonních zásuvek speciálním přístrojem. Cílem tohoto měření je zjistit, zda na těchto metalických vedeních nejsou instalovány odposlechové prostředky vysílající signál po vodičích, nebo využívající tato vedení jako antény. U vícežilových vodičů je třeba prověřit všechny kombinace párů.

Kalkulace

Kalkulace prohlídky

Rozsah prohlídky:

Kontrola RF spektra
Kontrola nelineárních přechodů


Rozměry místností:
Místnost Šířka [m] Délka [m] Výška [m]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10<< zpět

Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet