Dodavatel speciální techniky a služeb

Vyhledávací technika

Osobní detektory radiového pole

Tyto přístroje reagují na zvýšenou intenzitu radiového pole ve svém okolí stejně jako lokátory a jsou určeny především pro osobní ochranu při návštěvách cizích prostor. Signalizace zvýšené intenzity vyzařování je řešena většinou opticky a vibračně. Informace, které přístroje poskytují jsou pouze orientační a vyhodnocení nebezpečnosti jednání v těchto prostorách závisí především na uživateli. Zaškolení a předvedení způsobu práce s osobními detektory je u nás zdarma!

Kapesní detektor RF s filtrem pro HF a VHF, sign. světelná a vibrační

Kapesní detektor vysokofrekvenčního pole se světelnou a vibrační indikací.

Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet