Dodavatel speciální techniky a služeb

Zabezpečovací systémy

Instalace elektromagnetických zámků

Naše společnost provádí kompletní instalace elektromagnetických zámkových systémů od společnosti CAPLOCK. Zámky CAPLOCK jsou určeny pro zajištění všech typů dveří a vrat. Skládají se z elektromagnetu, upevněného na dveřním rámu a přídržné desky, upevněné na pohyblivém křídle vrat nebo dveří. Přídržná deska je pružně uchycena, takže při zavření dveří celou plochou dolehne k magnetu. Elektromagnetické zámky jsou vhodné jako doplněk k systémům EPS pro zajištění nouzových východů, pro přístupové systémy k zajištění dveří a všude tam kde je zapotřebí velmi pevné, spolehlivé a odolné zajištění vstupních dveří. Přídržná síla magnetu spolehlivě zajišťuje dveře proti otevření. Přerušením napájení elektromagnetu dojde k uvolnění dveří. Vzhledem k tomu, že elektromagnetické zámky neobsahují žádné pohyblivé součásti, jsou vhodné tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost, životnost a minimální údržbu.

Magnetické zámky CAPLOCK jsou často používány k zabezpečení dveří sloužících jako únikové cesty. V případě požáru je životně důležité, aby dveře byly pro zabezpečení evakuace okamžitě uvolněny. To lze zajistit napájením zámků přes kontakty, ovládané systémem elektrické požární signalizace. V případě požárního poplachu je napájení všech zámků přerušeno. Zablokování zámků únikových dveří není možné, jelikož při přerušení napájení zanikne jejich přídržná síla. Magnetické zámky CAPLOCK neobsahují žádné pohyblivé části, a proto je jejich životnost neomezená. Rovněž nenastává žádné mechanické opotřebení, zámky nepotřebují prakticky žádnou údržbu. Funkční spolehlivost magnetických zámků CAPLOCK je maximální jelikož při odpojení napájení jsou dveře vždy uvolněny, v žádném případě nemůže dojít k jejich zablokování vinou zamikacího mechanismu. Při zavření dveří dojde vždy k dotyku přídržné desky a magnetu, problémy se zatuhnutím zámku nebo jeho zablokováním prostě neexistují.

Příklad montáže elektromagnetických zámků

Modely řady 1200 a 1500 s přídržnou silou 546 kg a 683 kg, vynikají mimořádnou přídržnou silou a jsou především určeny pro náročné aplikace, kde jsou vysoké požadavky na míru bezpečnosti. Jsou rovněž vhodné pro obzvláště rozměrné dveře a brány.

Zámek montáž

Zámky sloučené

Ovládání elektromagnetických zámků

Pro ovládání magnetických zámků vyrábí naše společnost řídicí systém TEZ.
Systém je určen k ovládání elektromagnetických přídržných zámků pro rozsáhlejší objekty. K tomuto ovládacímu systému lze připojit jak zámky se signalizačním relé násilného odtržení, tak bez něho. Pokud budou použity zámky bez relé, nebudou některé funkce systému aktivní. Skládá se z ovládacího tabla TEZ-16, expandérů EX-8 nebo EX-4 a napájecích zdrojů. Je zde odděleno napájení ovládacího systému tabla a expandérů od silového napájení magnetů, což může přinést ve velkých a rozsáhlých objektech značnou úsporu v kabeláži.

Jedná se o sběrnicový systém, který lze libovolně větvit sériově nebo hvězdicově. Na jedné sběrnici je umístěno ovládací tablo TEZ-16 a 1 až 16 expandérů EX-8 nebo EX-4. K těmto expandérům, které jsou různě rozmístěné po objektu, se teprve připojují jednotlivé magnetické zámky a kontrolní relé. Teprve u těchto expandérů může být umístěn napájecí zdroj pro silové napájení magnetů. Expandér EX-8 obsahuje 8 silových relé a expandér EX-4 obsahuje 4 silová relé. Ta na základě instrukce od ovládacího tabla TEZ-16 spínají napájení elektromagnetických zámků. Na jedno relé lze připojit i více zámků (např. u dvoukřídlých dveří), pokud se nepřesáhne max. proud 15A. Pokud jsou zámky vybaveny kontrolním relé, přijímají expandéry také informace o jeho stavu a tyto předávají po sběrnici na ovládací tablo.

Signalizace následujících stavů
zámek uzamčen
zámek odemčen
zámek uzamčen, ale dveře ještě nejsou dovřeny
zámek uzamčen, ale byl násilím odtržen, dveře jsou otevřené
zámek uzamčen, ale byl násilím odtržen, dveře jsou však již zavřené

Ovládací tablo TEZ-16
Ovádací tablo TEZ-16


Na přání Vám zpracujeme technický návrh a cenovou kalkulaci.

 


<< zpět

Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet